Op vrijdag 22juni weerklinkt het startschot voor de 33ste Nacht van West-Vlaanderen. Alle vertrouwde loop- en wandelnummers keren terug, maar voor de deelnemers aan de 100kilometer ultraloop wordt dit naar alle waarschijnlijkheid de laatste keer. Het grootste loop- en wandelfestijn van de provincie verliest hierdoor zijn grootste uithangbord. 

Gegijzeld

‘We krijgen elk jaar e-mails van bewoners langs het parcours die zich gegijzeld voelen door het verkeersvrije parcours van de ultraloop tussen Torhout en Lichtervelde', verduidelijkt André Mingneau, verantwoordelijke voor de loopnummers op de Nacht. ‘We proberen ieder jaar opnieuw rekening te houden met hun commentaren en hebben het parcours stelselmatig aangepast. Maar nu is de situatie onhoudbaar geworden. Het is voor ons quasi onmogelijk om een parcours uit te tekenen. Het stadsbestuur wil bovendien in het parcoursgedeelte buiten het centrum vanaf 1uur éénrichtingsverkeer invoeren. Vanaf 2uur valt ook de politiebewaking buiten het centrum weg, terwijl de beste ultralopers pas om 3uur finishen. Op die manier kunnen we de veiligheid van de ultralopers niet langer garanderen. Ik mag er niet aan denken dat er een dronken automobilist inrijdt op de atleten. In deze omstandigheden kan en wil ik geen ultraloop meer organiseren in Torhout. Ik zal mijn schouders wel onder de Nacht blijven zetten, en misschien nemen we er in de toekomst nog een halve marathon bij.'